“Reģionu Alianse” Rīgas nodaļa sveic Latvijas Valsts svētkos

Autors: Reģionu Alianse 18. November, 2015,

Latvijas Valsts svētkos, politiskās partijas “Reģionu Alianse” Rīgas nodaļa sveic visus, kuri jūtas piederīgi mūsu valstij un mūsu brīnišķīgajai zemei!

“Latvija, pirmkārt ir tās cilvēki, kuri par spīti politiķu aplamajiem lēmumiem, cenšas uzturēt patriotismu pret savu valsti, kopt un rūpēties par savu zemi. Atbildībai jāsākas no katra personīgi: ģimenē, mājā, pagastā, pilsētā, domājot ne tikai par savu labumu un labklājību vai kādu interešu grupu pārstāvniecību, bet rūpējoties par valsti, kuru atstāsim saviem pēctečiem! Diemžēl, mums ļoti pietrūkts patiesu valsts vīru un valsts sievu. Daudz Laimes un atbildīgus pilsoņus, Tev, Latvija!”, tā politiskās partijas Reģionu Alianses Rīgas nodaļas vadītāja Linda Litvina.

Kā jau iepriekš ziņots, Lāčplēša dienas un valsts svētku sakarā politiskās partijas “Reģionu Alianses” Rīgas nodaļa uzkopa ne tikai A. Pumpura kapa vietu, bet arī citu Latvijas dižgaru atdusas vietas.

“Patriotisms sākas ar attieksmi pret vēsturi! Rīgas Lielie kapi ir kultūrvēsturiski nozīmīga vieta, kurai ikdienā maz pievēršam vērību. Tur atdusas Kr. Barons, Kr. Valdemārs, F. Brīvzemnieks, arhitekti Felsko, Šmēlings, arhitekts un mecenāts Morbergs, uzņēmējs Bergs, labākais Rīgas mērs Armitsteds un citi – viņi ir pelnījuši cieņu par savu ieguldījumu un Latvijai atstāto mantojumu. Šīs izcilās personības vajadzētu godāt ne tikai kādos īpašos svētkos, bet atcerēties arī ikdienā.” piebilst Litvina.

 

 

Jānis Mārtiņš Skuja

RA RĪGAS NODAĻA

+371 29 541 221

Komentāri

Comments are closed.